• Terapia indywidualna z zastosowaniem metod fizjoterapeutycznych (Maitland, Croft, Kaltenborn, PNF)
  • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych (bruksizm)
  • Terapia manualna ( tkanek miękkich, punktów spustowych)
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Ćwiczenia manualne dłoni
  • Ćwiczenia w UGUL (terapia master, ćwiczenia w odciążeniu)
  • Kinesiotaping